Có 1 kết quả:

wù wàng wǒ ㄨˋ ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

forget-me-not, genus Myosotis (botany)