Có 1 kết quả:

wù wàng wǒ

1/1

wù wàng wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

forget-me-not, genus Myosotis (botany)