Có 1 kết quả:

wù qiú rén

1/1

wù qiú rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 不求人[bu4 qiu2 ren2]