Có 1 kết quả:

bāo chǎn

1/1

bāo chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a production contract