Có 1 kết quả:

bāo chǎn ㄅㄠ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a production contract