Có 1 kết quả:

bāo huǒ

1/1

bāo huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 包飯|包饭[bao1 fan4]