Có 1 kết quả:

bāo jiǎn chuí

1/1

Từ điển Trung-Anh

rock-paper-scissors (game)