Có 1 kết quả:

bāo céng

1/1

bāo céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cladding
(2) covering (on a fiber)