Có 1 kết quả:

bāo céng ㄅㄠ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cladding
(2) covering (on a fiber)