Có 1 kết quả:

bāo gānr

1/1

bāo gānr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 包乾|包干[bao1 gan1]