Có 1 kết quả:

bāo xiāng

1/1

bāo xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) box (in a theater or concert hall)
(2) private room (in a restaurant or karaoke)