Có 1 kết quả:

bāo chéng zǔ

1/1

bāo chéng zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(responsible) crew