Có 1 kết quả:

bāo lǎn cí sòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to canvas for lawsuits (idiom); to practice chicanery