Có 1 kết quả:

bāo jī

1/1

bāo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chartered plane
(2) to charter a plane