Có 1 kết quả:

bāo chǎn

1/1

bāo chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make a production contract