Có 1 kết quả:

bāo chǎn dào hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

fixing of farm output quotas for each household