Có 1 kết quả:

bāo chuán

1/1

bāo chuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to charter a ship