Có 1 kết quả:

bāo yī zhǒng zi ㄅㄠ ㄧ ㄓㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

seed enclosed in artificial capsule