Có 1 kết quả:

bāo dài

1/1

bāo dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bag