Có 1 kết quả:

bāo fu pír

1/1

bāo fu pír

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wrapping cloth