Có 1 kết quả:

bāo zhuāng

1/1

bāo zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pack
(2) to package
(3) to wrap
(4) packaging