Có 1 kết quả:

bāo zhuāng zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

wrapping paper