Có 1 kết quả:

bāo péi

1/1

bāo péi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guarantee to pay compensations