Có 1 kết quả:

bāo péi ㄅㄠ ㄆㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

guarantee to pay compensations