Có 1 kết quả:

bāo chē ㄅㄠ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hired car
(2) chartered car