Có 1 kết quả:

bāo chē

1/1

bāo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hired car
(2) chartered car