Có 1 kết quả:

bāo bàn dài tì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do everything oneself (idiom); not to allow others in on the act