Có 1 kết quả:

bāo tuì huàn

1/1

bāo tuì huàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to guarantee refund or replacement (of faulty or unsatisfactory goods)