Có 1 kết quả:

bāo tuì huàn ㄅㄠ ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to guarantee refund or replacement (of faulty or unsatisfactory goods)