Có 1 kết quả:

bāo yín

1/1

bāo yín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

contracted payment (esp. actors' salary in former times)