Có 1 kết quả:

bāo cháng

1/1

bāo cháng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

packet size (computing)