Có 1 kết quả:

bāo jiǎo zi ㄅㄠ ㄐㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wrap jiaozi (dumplings or potstickers)