Có 1 kết quả:

pú fú jīng ㄆㄨˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(botany) stolon