Có 1 kết quả:

pú fú jīng

1/1

pú fú jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(botany) stolon