Có 1 kết quả:

Huà lóng Huí zú Zì zhì xiàn ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hualong Huizu Autonomous County in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai