Có 1 kết quả:

Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nuclear Weapon Institute in Beijing