Có 1 kết quả:

Běi jīng Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beijing World Financial Center, skyscraper