Có 1 kết quả:

Běi jīng tān

1/1

Běi jīng tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"Beijing slouch", sitting posture said to be adopted esp. by Beijingers, popularized by 葛優|葛优[Ge3 You1]