Có 1 kết quả:

běi cè ㄅㄟˇ ㄘㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) north side
(2) north face