Có 1 kết quả:

Běi xiàn

1/1

Běi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 台北縣|台北县[Tai2 bei3 xian4], Taipei county in north Taiwan