Có 1 kết quả:

běi pō ㄅㄟˇ ㄆㄛ

1/1

běi pō ㄅㄟˇ ㄆㄛ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

north slope