Có 1 kết quả:

Běi ān pǔ dūn

1/1

Běi ān pǔ dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Northampton, town in central England, county town of Northamptonshire 北安普敦郡[Bei3 an1 pu3 dun1 jun4]