Có 1 kết quả:

běi hán dài

1/1

běi hán dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the north frigid zone