Có 1 kết quả:

Běi chuān Qiāng zú Zì zhì xiàn ㄅㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄑㄧㄤ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan