Có 1 kết quả:

běi fāng zhōng dù juān ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental cuckoo (Cuculus optatus)