Có 1 kết quả:

Běi fāng Gōng yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Norinco, PRC state-run conglomerate