Có 1 kết quả:

Běi fāng bāng

1/1

Běi fāng bāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Uttar Pradesh (state in India)