Có 1 kết quả:

běi chái hú ㄅㄟˇ ㄔㄞˊ ㄏㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) honewort
(2) Cryptotaenia japonica