Có 1 kết quả:

běi liáng niǎo ㄅㄟˇ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) purple-backed starling (Agropsar sturninus)