Có 1 kết quả:

Běi gǎng

1/1

Běi gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Beigang or Peikang town in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan