Có 1 kết quả:

běi duǎn chì yīng ㄅㄟˇ ㄉㄨㄢˇ ㄔˋ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baikal bush warbler (Locustella davidi)