Có 1 kết quả:

Běi bèi qū

1/1

Běi bèi qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Beibei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan