Có 1 kết quả:

Běi zhèn mǎn zú Zì zhì xiàn ㄅㄟˇ ㄓㄣˋ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning