Có 1 kết quả:

běi liù ㄅㄟˇ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pechora pipit (Anthus gustavi)