Có 1 kết quả:

běi jiàn ㄅㄟˇ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển phổ thông

tỉnh Bắc Kạn của Việt Nam

Một số bài thơ có sử dụng