Có 1 kết quả:

pǐ ǒu

1/1

pǐ ǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 匹偶[pi3 ou3]